Pari- ja perheterapia

Perheterapia

Perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen ja perhe-elämän ongelmat sekä ristiriidat saattavat liittyä perheen normaalikehitykseen kuten esimerkiksi perheen perustamiseen ja ensimmäisen lapsen syntymään, lasten itsenäistymiseen tai avioeroon. Perheen sisäisen vuorovaikutuksen haasteet näkyvät selvimmin perheen kehityksen käännekohdissa. Perheterapiassa ei etsitä syyllisiä vaan ymmärrystä.


Perheterapia hoitaa ja auttaa eteenpäin psyykkisesti kuormittavassa tilanteessa. Perheterapiassa jokaisella on mahdollisuus puhua asioita omasta näkökulmastaan. Perheterapiaprosessissa rakennetaan yhteistä ymmärrystä kunkin perheenjäsenen oman kehityksen kannalta merkityksellisistä asioita.

Perheterapiassa voidaan myös tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapialla pyritään mahdollistamaan muutoksia niissä ajankohtaisen vuorovaikutusverkon rakenteissa, jotka estävät yksilön kehityksen kannalta rakentavia ratkaisuja tai ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriöitä.


Perheterapiaa psykoterapiakuntoutuksena voi saada Kelan tukemana silloin, kun psykiatri on arvioinut psykoterapian tarpeen ja kirjoittanut sitä varten B-lausunnon.

Pariterapia

Parisuhde on yksi elämämme haastavimmista ihmissuhteista. Parisuhteen vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi keskinäiseen kommunikointiin ja luottamukseen, yhteisten kokemusten jakamiseen, seksuaalisuuteen, vanhemmuuteen sekä erilaisiin yllättäviin elämän tapahtumiin kuten puolison vakavaan sairastumiseen.


Pariterapian avulla voidaan yhdessä rakentaa vastavuoroista kommunikaatiota sekä mahdollistaa molemminpuolisen ymmärryksen syvenemistä. Pariterapia auttaa tunnistamaan vuorovaikutuksessa esille tulevia tulkinta- ja toimintatapoja. Se tarjoaa neutraalin tilan toiveiden ja pettymysten käsittelyyn. Pariterapiassa mahdollistuu uudenlaisen suhteen rakentuminen sekä itseen että puolisoon.


Pariterapiaa psykoterapiakuntoutuksena voi saada Kelan kautta silloin, kun lääkäri on arvioinut psykoterapian tarpeen ja kirjoittanut sitä varten B-lausunnon.